...Vaše pestrá dovolená

Pojištění

CK Vlha  je pojištěna v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. proti úpadku cestovní kanceláře u společnosti GENERALI pojišťovna a.s.

Pokud máte zájem, jsme schopni Vám u stejné pojišťovny sjednat cestovní pojištění do zahraničí.

Informační dokument o pojistném produktu ZDE

 

Pojištění UNIVERSAL

NÁZEV POJIŠTĚNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ (LPP) POJISTNÁ ČÁSTKA (PČ)
Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro příp. repatriace léčebné výlohy v zahraničí LPP 3 000 000 Kč
akutní zubní ošetření LPP 10 000 Kč
Pojištění pro případné přivolání opatrovníka přivolání opatrovníka LPP 50 000 Kč
Úrazové připojištění trvalé následky úrazu 500 000 Kč
smrt následkem úrazu 500 000 Kč
Pojištění osobních věcí a zavazadel osobní věci a zavazadla LPP 50 000 Kč
zpoždění, poškození a ztráta při přepravě LPP 5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby LPP 1 000 000 Kč
odpovědnost za škodu na majetku jiné osoby LPP 1 000 000 Kč
odpovědnost za škodu za ušlý zisk jiné osoby LPP 50 000 Kč
Pojistné za regionální zónu Evropa/Svět pro pojištěné osoby 0-69 let 25/35 Kč
70 a více 75/105 Kč

 

VOLITELNÁ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ

Pojištění pro případ zrušení cesty storno cesty před jejím počátkem LPP 80 % nákladů max. 10 tisíc Kč +150 Kč
80 % nákladů max. 20 tisíc Kč +300 Kč
80 % nákladů max. 30 tisíc Kč +450 Kč
Pojištění pro případ přerušení cesty Předčasné ukončení již nastoupené cesty LPP 80 % nákladů max. 10 tisíc Kč +50 Kč
Pojištění sportovní činnosti rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o výkon sportovní činnost pojištěného, viz VPP a ZPP CEP 2015/02 + 15 Kč Evropa
+ 30 Kč Svět
Pojištění rizikových druhů sportovní činnosti  rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o výkon rizikových druhů sportovní činnosti pojištěného, viz VPP a ZPP CEP 2015/02 + 30 Kč Evropa
+ 60 Kč Svět

Pro osobu ve věku 70 let a více se pojistné zvyšuje o 200%, tzn. trojnásobek výše uvedeného pojistného.

^