...Vaše pestrá dovolená

Za krásami Ovčarsko-Kablarské soutěsky

turistika-a-poznani
11. 7. - 18. 7. 2021
13 500

Novinka - nová oblast

Základní informace

Termín

11. 7. - 18. 7. 2021

Destinace

Vlajka - rs Srbsko

Cena

13 500 Kč

Nástupní místa

Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

Popis zájezdu

Balkánský poloostrov je sice součástí evropského kontinentu a není od nás nijak zvlášť vzdálený; po překonání zhruba tisícovky kilometrů se však naráz ocitáme v úplně jiném světě. Ve světě, kde platí jiné tradice i společenská pravidla, jiné hodnoty. Budeme-li vnímavými návštěvníky i dobrými hosty, přinese nám putování po srbských horách spoustu zajímavých zážitků, které nás budou motivovat k návratu.

Ovčarsko-kablarská soutěska patří mezi nejmalebnější oblasti Srbska. Je zařezaná mezi masivy Ovčaru a Kablaru, s šířkou 50-100 m a délkou kolem 20 km, spojuje kotliny Čačaku a Požegy. Je to oblast mimořádné krajinné rozmanitosti a přitažlivosti. Vyznačuje se vysokými a strmými vápencovými stěnami s otvory jeskyní. Meandry soutěsky modelovala řeka Západní Morava a nad soutěskou se tyčí nejvyšší vrchol oblasti Ovčar (986 m). 

Itinerář

1. den neděle

Odjezd ve večerních hodinách z ČRnoční přejezd přes Bratislavu, Maďarsko do Srbska.

2. den pondělí

Kolem poledne příjezd do městečka Ovčar Banja. Krátké vycházky do okolí.

3. den úterý

Jižními stěnami vystoupáme kolem kostelíku Svatého Sávy na vrchol Kablar (885 m), odkud se nám otevřou panoramatické výhledy na protilehlý masiv Ovčaru a v soutěsce meandrující řeku Západní Morava. Při okružním sestupu kolem horských samot projdeme areálem kláštera Svatého Nikolje ležícího na břehu řeky. 

4. den středa

Kolem kláštera Vaznesenje na nejvyšší vrchol oblasti Ovčar (986 m), nádherný výhled na protilehlý Kablar. Při sestupu navštívíme ženský klášter Sretenje

5. den čtvrtek

Okružní výšlap kolem jezera, možnost zapůjčení loděk, můžeme doplout až na začátek soutěsky k rybárně (můžeme zde ochutnat speciality z místní gastronomie).

6. den pátek

Prohlídka jeskyně Potpečka s monumentálním vstupním portálem ve tvaru podkovy, bohatou krápníkovou výzdobou. Navštívíme vesnici Zlakusa s tradiční výrobou hliněných nádob a keramiky s možností zakoupení dárků. Vystoupáme na zříceninu hradu Stari Grad nad městem Užice.

7. den sobota

Ukončení pobytu, návštěva trhu, návrat přes Maďarsko, Slovensko do ČR.                     

8. den neděle 

Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

Detail zájezdu

Náročnost zájezdu:

Zájezd je určen pro aktivní turisty, milovníky přírody, fotografy. Jedná se o jednodenní vycházky na lehko, cca do 15 km s návštěvami atraktivních míst. Při výstupech na některé vrcholy je potřeba počítat s větším převýšením.

Průvodce zájezdu:   

 

 

 

 

Pepa Franc

Prostějovský fotograf – zakladatel Spolku prostějovských fotografů, nadšený turista a dopisovatel do outdoorových časopisů: Treking, Outdoor, Sky, Lidé a hory a webových portálů: Pohora.cz a Hedvábná stezka.cz

Nástupní místa:

Olomouc, Prostějov, Vyškov,  Brno

Ubytování: 

5 nocí v penziónu s polopenzí

Cena zájezdu

Cena zahrnuje
  • Doprava dle počtu účastníků - mikrobusem (autobusem)
  • 5 x ubytování v penziónu
  • 5 x polopenze
  • Informační materiály
  • Průvodce
  • Pojištění CK proti úpadku
  • DPH
Cena nezahrnuje
  • Stravování během dne
  • Vstupné do památek
  • Cestovní pojištění do zahraničí (možno přiobjednat u CK - pojištění)
^